A A A

Arion Cup 2011

Arion Cup 2011

 

Tyto oficiální čtyřdenní agility závody s mezinárodní účastí proběhly 31.3.-3.4.2011 při 1.ročníku veletrhu FOR PETS na výstavišti v Praze - Letnanech. 

Ačkoliv závody byly velice úspěšné po stránce divácké i organizační, náklady za halu a organizaci daleko převyšovaly příjem ze startovného a ceny od sponzorů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli prozatím závody bohužel neopakovat. 

 

Obrovský DIK patří všem, kteří se na závodu jakkoliv podíleli, z organizační stránky celému klubu agility OSA Hloubětín Praha, především Veronice Brunhoferové, Aničce Kotátkové, Marušce Beerové, Zuzce Rozové, dále našim věrným Dogpointákům Anetce Sterbové, Veronice Michlové, Davidovi Růžičkovi za skvělou fotodokumentaci, rozhodčím Lence Pánkové, Veronice Vostré, její sestře Stepánce Vostré, Tomášovi Glabaznovi, a v neposlední řadě hlavním sponzorům firmě Biofaktory Praha a krmivu Arion Pet Food a firmě Tunely pro psy za zapůjčení francouzských agility překážek Animo Concept. Samozřejmě děkuji celé své rodině za úmornou několikadenní práci od časného rána do pozdních večerních hodin.

Díky všem moc za pomoc, byla odvedena skvělá práce!

 

Fotodokumentace © David Růžička www.daru.com

http://dogpoint.rajce.idnes.cz/Arion_Cup_2011/

 

Propozice:

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na čtyřdenní halové závody agility:

ARION CUP

31.3. – 3.4.2011    


A1, A2, A3 speciál

 

PROPOZICE

 

Místo konání:                        Výstaviště PVA Praha – Letňany (koberec)

 

Program závodů:

Čtvrtek 31.3.2011                 9:00 – 9:30 veterinární přejímka, prezence

9:45 prohlídka trati

10:00 start prvního závodníka

 Zkoušky Jumping – J1, J2, J3 / Zkoušky Agility - A1, A2, A3

cca 16:00 vyhlášení výsledků dne

 

Pátek 1.4.2011                       9:00 – 9:30 veterinární přejímka, prezence

9:45 prohlídka trati

10:00 start prvního závodníka

            Jumping / Zkoušky Agility - A1, A2, A3 / Agility

cca 17:00 vyhlášení výsledků dne

 

Sobota 2.4.2011                     9:00 – 9:30 veterinární přejímka, prezence

9:45 prohlídka trati

10:00 start prvního závodníka                                                   

            Agility / Zkoušky Agility - A1, A2, A3 / Jumping

cca 17:00 vyhlášení výsledků dne + součty jednotlivců a družstev

 

Neděle 3.4.2011                     9:00 – 9:30 veterinární přejímka, prezence pro startující pouze v neděli

9:45 prohlídka trati

10:00 start prvního závodníka                   

Dvojzkoušky Agility - A1, A2, A3 / Paralelní závod jednotlivců

cca 16:00 vyhlášení výsledků dne + součty zkoušek

 

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program podle aktuálního průběhu závodu.

Vzhledem k probíhajícímu veletrhu FOR PETS není možný příjezd a vstup do areálu před 9:00.

Parkování přímo v areálu výstaviště PVA Letňany, vjezd do areálu bude umožněn až po 9:00!

 

 

 

 

 

Pravidla závodů:

Závody budou probíhat podle soutěžního řádu KA ČR.

 

Zkoušky Agility – SA1, MA1, LA1, SA2, MA2, LA2, SA3, MA3, LA3

Všechny zkoušky Agility (5x) během celých čtyř dnů závodů budou vyhlašovány zvlášť,

první tři nejlépe umístění z každé kategorie obdrží medaile a věcné ceny.

+ Všechny jednotlivé zkoušky agility za všechny dny se sčítají – nejlépe umístění závodníci v každé kategorii pak obdrží poháry a věcné ceny od firmy Biofaktory.

Zkoušky Jumping – Jumping rozdělený obtížností do výkonnostních kategorií dle zkoušek 1, 2, 3.

Čtvrteční Jumping zk. se sčítá se čtvrteční zkouškou stejné výkonností kategorie.

Vyhlášeni budou tři nejlepší týmy v každé velikostní a výkonnostní kategorie.

 

Jumping, Agility jednotlivců – Jumping i Agility jednotlivců jsou otevřené všem psům bez rozdílu. V každém jednotlivém běhu Agility i Jumping budou vyhlášeni tři nejlepší z každé velikostní kategorie. Páteční i sobotní běhy Agility a Jumping se sčítají do soutěže jednotlivců – první tři nejlépe umístění v každé kategorii obdrží poháry a věcné ceny.

 

Jumping, Agility družstev – soutěž družstev - Do soutěže družstev se mohou přihlásit družstva tří až čtyřčlenná, započítávají se tři nejlepší výsledky z družstva. Družstva musí být nahlášena nejpozději při prezenci. Nenahlášená družstva nebudou započítána do výsledků. Soutěž družstev bude otevřena pouze v případě minimálního počtu 5 přihlášených družstev.

Do soutěže družstev se počítají páteční běhy Jumping a Agility a sobotní běhy Jumping a Agility. Sčítají se výsledky všech jednotlivých týmů z družstva ve všech čtyřech bězích. Tři nejlépe umístěná družstva získají medaile a věcné ceny.

 

Paralelní závod jednotlivců – paralelní závod jednotlivců je otevřen pro každého bez rozdílu kategorie. Vyhlášeni budou první tři nejlepší jednotlivci a ti obdrží poháry a věcné ceny.

 

Všichni vítězové obdrží ceny od firmy Biofaktory a krmivo Arion.

Všichni účastníci závodů obdrží vzorky krmiva a dary od sponzorů.

HLAVNÍM SPONZOREM AKCE JE FIRMA BIOFAKTORY A SUCHÉ PRÉMIOVÉ KRMIVO ARION

 

Rozhodčí:        

Tomáš Glabazňa (SK)

Veronika Vostrá

Lenka Pánková

 

 Startovné:

800 Kč /na všechny čtyři dny pro členy KA ČR se zaplaceným startovným do data uzávěrky

a pro zahraniční účastníky

300 Kč / přihlášení na jednotlivý den (čt, pá, so)

550 Kč / přihlášení pouze na víkend (so, ne)

350 Kč / přihlášení pouze na neděli (nedělní dvojzkoušky + paralelní závod jednotlivců)

100 Kč / den druhý a další pes jednoho psovoda

50 Kč / pes – soutěž družstev

Pro nečleny KA ČR a při platbě po uzávěrce / na místě se cena zvyšuje o 100 Kč / den / pes!

V ceně startovného je čestná vstupenka na veletrh FOR PETS 2011 a všechny současně probíhající veletrhy na výstavišti FOR KIDS, FOR TRAVEL a FOR SENIOR na všechny čtyři dny.

 

a)      Splatné do data uzávěrky na č.ú. 2069705163/0800 pod jménem závodníka, variabilní symbol 3130342011.

b)      Splatné poštovní složenkou typu C na adresu pořadatele:

Monika Vosyková, Radimovická 1423/31, 149 00 Praha 4.

V obou případech do zprávy pro příjemce uvádějte ARION CUP.

Přijato bude maximálně 100 přijatých přihlášek se zaplaceným startovným. Uzávěrka přihlášek je 15.3.2011.

Startovné je z důvodů vysokých nákladů na realizaci nevratné. 

 

Veterinární podmínky a podmínky účasti:

Psi musí být klinicky zdraví, majitel u vstupu předloží očkovací průkaz psa s platným očkováním.

Vzhledem k pořádání závodů ve veletržním areálu během veletrhu pro domácí mazlíčky nebudou psi bez řádného očkování a veterinární prohlídky na místě vpuštěni do areálu.

Během celých závodů se každý závodník zavazuje řídit Řádem ochrany psů při soutěžích agility.

 

Závody probíhají pod záštitou veletrhu FOR PETS (www.for-pets.cz).

Stravování pro závodníky je zajištěno v areálu Výstaviště.

Ubytování pořadatel nezajišťuje.

 

Protest: po složení zálohy 500 Kč.

  

 

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ ÚČAST!


ARION CUP PŘIHLÁŠKA

31.3. – 3.4.2011


A1, A2, A3 speciál

 

Jméno a příjmení závodníka:

……………………………………………………………………………………………………………

Doručovací adresa pro zaslání vstupenek na veletrh:

……………………………………………………………………………………………………………

Kontaktní telefon, email:

……………………………………………………………………………………………………………

Jméno psa a chovná stanice:

…………………………………………………………………………………………………………….

Plemeno:             

……………………………………………………………………………………………………………

Datum narození psa:                                                  Číslo výkonnostního průkazu:

……………………………………………………………………………………………………………

OSA:                                                                            Člen KA ČR:             ANO - NE                           ……………………………………………………………………………………………………………

Kategorie:    SA1   SA2   SA3   MA1   MA2   MA3   LA1   LA2  LA3

 

Přihlašuji se na tyto dny:  komplet 31.3.2011 – 3.4.2011

Čtvrtek 31.3.2011         Pátek 1.4.2011        Sobota 2.4.2011               Neděle 3.4.2011

                                   

Soutěž družstev:   ANO – NE                      Název družstva:

Složení družstva: ……………………………………………………………………………………..

                             ……………………………………………………………………………………..

                             ……………………………………………………………………………………..